2022:

Vi har leveret ø-landshvede og rug til Aution og har i år Amy-hvede og rug til Aurion. Butikken sælger mest via forsendelse og vi har endnu ikke haft en "fysisk åbningsdag". Til gengæld har vi svært ved at følge med efterspørgslen og halter bagud med udsendelse af nyhedsbrev og slagteorientering. Det vil vi prøve at råde bod på i 2023. 


2021:

Vi er begyndt at slagte de første angusstude og har lavet et fødevaregodkendt rum, så vi kan sælge fra butik. Se vores webbutik under menuen "Butik". Nuller får godt med kalve og de er flotte. Vi sælger meget gerne med forsendelse til hele Danmark og har vare til umiddelbar levering liggende i butikken.

Gården omlægges for øjeblikket til biodynamisk drift og vi har i år solgt glutenfri havre til konsum med stor success. I efteråret er der sået brødrug og vi sår Ølandshvede i foråret. Begge kornafgrøder bliver biodynamiske og leveres til mølleriet Aurion. Vi prøver som noget nyt en lokal slagter, idet Hou Mesterslagter står for partering og formentlig også produktion af spege- og grillpølser.


2020:

Vi får langsomt flere kunder, som vælger os pga. græsfordring, som vel at mærke foregår uden brug af andet foder end græs og derfor har en meget høj kvalitet. Der er blevet indkøbt 11 angus stude på omkring 8 mdr. til slagt omkring 24 mdr. og 4 anguskvier. Derudover håber vi på 12-14 kalve efter Nuller2z. Den første "Julius" kom til verden den 26. december. Vi har masser af græsfoder og dejligt sunde og rolige dyr.


2019:

Vi springer hurtigt over 2018, som kort kan beskrives som "tørke". Vi har påbegyndt en ændring af kvægholdet til en del egenproduktion. Vi har således nu ca. 15 krydsningskvier (jersey+kødkvæg), samt 5 stk. Angus kvier og så har vi købt en Angus løbetyr "Nuller 2z". Vi kender ikke vores fremtid med Thise & Ko, men ønsker ikke fortsat at opdrætte renracede jersykalve, da det er en dårlig forretning. Kornet står i år godt på marken og der er taget et stort 1. slæt, så det ser bedre ud, end det har gjort længe.


2017:

Dyr: Opstart med køer har krævet sit, men de ser godt ud nu - specielt studene. Vi har pt. 47 dyr heraf ca. 30 stude og 6 tyrekalve. 

Første år med Thise & Ko: Vi havde sygdom i januar, hvilket resulterede i isætning af vindnet i vinduer. Grundet udbinding, flokhåndtering mm. har vi besluttet at gå over til 100% studeproduktion med krydsede kalve. Studende er meget rolige og tager flot på og så slagtes de først efter 24 mdr. Tyrekalvene kan nu blive over 12 mdr., men der er mange hensyn at tage ved udbinding af flokke med tyrekalve på forskellige aldre og i forhold til bedækning af eventuelle kvier. Vi  tager de kvier og rene tyrekalve, der måtte komme hos Gyvelborg.


Markdrift slæt: Vi slår slæt på 10 hektar samt 1 slet på ca. 6 hektar. I alt forventer vi 300 rundballer wrap. Vi slår efter Hollandsk forbillede hver 5 uge næsten på dato og første slæt ligger medio/ultimo maj. (i år: 1. slæt: 25. maj, 2. slæt: 1+4. juli, 3. slæt: 6. august).

Efterår 17: Der sås udlæg Ø36A (til meget våd mark) (mark 8-0 / 4 hektar) og Ø42 til lettere mark (mark 11-0 / 5 hektar).


Markdrift korn: Udover dette har vi 8 hektar vårbyg og knap 8 hektar havre. Vi spreder i år komposteret møg samt 20 ton kompost/hektar fra RenoSyd for at få humus/struktur i jorden, så den tunge jord bedre kan håndtere de kraftige regnskyld.

Samtidig sår vi vinterrug på knap 8 hektar (mark 9-0 / 2.6 hektar + mark 10-0 / 3,8+0,8 hektar).


2016:

Dyr:

Thise & Ko: Vi er blevet godkendt til at opdrætte kalve for Thise Mejeri i det nye "Thise &Ko". Allerede i starten af november indlevere vi de første kalve. Vi lægger nu halvdelen af de dyrkede arealer ud i græs og forventer at få ca. 20 tyrekalve, 20 stude og 8 ammekøer med 16 kalve. Sammensætningen skyldes, at vi ønsker at lade de mere nøjsomme stude afgræsse naturarealer og desuden spise det mere "slatne" wrap, mens tyrerkalvene får det mest næringsrige fodder. Det bliver spændende og vi kæmper pt. med høstforberedelser samtidig med opstart på ombygning af stald.

Mark:

Endnu en våd sommer! Engene med hvede har kæmpet med regnen og vi imødeser et slattent resultat. Generelt er lerjorderne i vores område ramt hårdt og vi overvejer hvilken strategi vi skal bruge på disse jorde - overfladedræning, normal dræning eller lægge dem ud i græs.


I år er vi startet godt op. Der er købt ny mejetærsker Laverda 3790 og vi har skrevet kontrakt om levering af Ølandshvede til MeyerFood - der tilsås godt 11 hektar med Ølandshvede.

Vi har desuden fået fældet en mængde træer og starten ser fornuftig ud.


2015:

Det første driftsår er gået godt - vi har i år de første helt økologiske afgrøder, idet ca. 15 ha. har kunnet opnå forkortet omlægning, da de i mange år før omlægningen har været drevet under ektensive afgræsningsordninger. Vi prøver i år med 5 ha Ølandshvede og 5 ha. havre.

Esther har fået lov at beholde kvien Sally og har desuden fået halvpart i ponyen Chloe, som har selvskab af en shetlandspony.

Generelt fik vi en meget våd sæsson og en af markener på 4 hektar druknede. Da vi først høstede det sidste i starten af oktober blev ølandshveden solgt til foder - der var ikke flere kræfter at bruge af specielt med udsigt til, at kvaliteten ikke var god nok.


2013-2014


Vi overtog gården den 1. September 2013 og har pr. 1. oktober 2013 påbegyndt omlægning til Økologi.


Første år har vi påbegyndt dyrkning af ca. 39 hektar jord og vi har 1. maj 2014 indsat 4 køer med 7 kalve på engene - se mere på Underside om køer og kalve på engarealer


Vi sælger ikke længere hø - se underside om hø her.


Båstrup Skovgård - et fantastisk sted på landet :-)Omlægning til økologi

Vi har valgt en bank med holdninger nemlig Merkur Andelskasse. Ved dette valg har vi forpligtet os til omlægning til økologi inden 1. januar 2015. Vi tror på, at det er det rigtige at gøre og vi suger viden til os dagligt og bliver mere og mere sikre på, at det er det rigtige.


Nærværende hjemmeside er under konstruktion - en langvarig en af slagsen, da vi kæmper hårdt med opstart af jordbrug og dyrehold mm.


Sædskiftet beskrives på undersiden "Økologisk Jordbrug".Lørdag den 8. juni 2013 var vi på "opvarmningstur" til  Roskilde Dyrskue og fik god viden om omlægning til økologi. Tak til Økologisk Landsforening, Meinerts Mølle og Gefion.

Specielt en stor tak til Bjarne Hansen fra Økologisk Landsforening, som er vores planteavlskonsulent - den bedste der findes :-)